Βιωσιμότητα

Το Άνθεια νοιάζεται!

Αντιμετωπίζουμε το Άνθεια ως μία υπεύθυνη επιχείρηση. Οραματιζόμαστε τον καθορισμό ενός προτύπου υπευθυνότητας στην κατηγορία μας και την οικοδόμηση μίας φήμης σχετική με το πρότυπο αυτό, ώστε να γίνουμε ένα πρωτοποριακό ξενοδοχείο.

Απασχολούν κατά βάση άτομα από την τοπική κοινωνία, προσφέροντας μία δίκαιη αμοιβή και ασφαλείς, ευχάριστες συνθήκες εργασίας. Στοχεύουμε στη διατήρηση του εργατικού δυναμικού μας σε καλά επίπεδα εκπαίδευσης και θέλουμε τους υπαλλήλους μας να νιώθουν ικανοποιημένοι επαγγελματίες, προκειμένου οι πελάτες μας να εισπράξουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία υπηρεσιών και συμπεριφοράς.

Νοιαζόμαστε για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της επιχείρησής μας. Διατηρούμε μία ενεργειακά αποδοτική υποδομή, συμβάλλοντας σε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα βιοδιασπώμενα απορρυπαντικά, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις μας στο απόβλητα. Ανακυκλώνουμε ένα σημαντικό μέρος των αποβλήτων μας, ενώ διεξάγουμε ελέγχους διαχείρισης αποβλήτων.

Αγοράζουμε αγαθά και υπηρεσίες από επιχειρήσεις που έχουν ως έδρα την Τήνο, με σκοπό την κοινή μαζί με τους γείτονές μας ανάπτυξη και πρόοδο. Είμαστε μέρος της κοινότητας αυτού του νησιού και η εταιρική συμπεριφορά μας σφυρηλατείται γύρω από αυτό.

Anthea Hotel Tinos | Sustainability