ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 2022»

Το ξενοδοχείο Άνθεια με έδρα την Παραλία Αγίου Φωκά, Τήνος, προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 2022», ο οποίος θα διενεργηθεί δια του ιστότοπου https://www.facebook.com/anthea.tinos

1] Στο διαγωνισμό «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ 2022», μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ευρώπη μόνιμα και νόμιμα κι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2] Εξαιρούνται οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου Άνθεια καθώς και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου (Α΄) βαθμού.

3] Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο internet και πιο συγκεκριμένα μέσω του ιστοτόπου https://www.facebook.com/anthea.tinos με χρονική διάρκεια από την Παρασκευή 20/05/2022 έως και την Κυριακή 05/06/2022.

4] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

5] Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.anthea-tinos.gr/el/contest-terms-summer-2022/.

6] Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να α) κάνουν Like στη σελίδα του Anthea Boutique Hotel & Spa στο Facebook, β) κοινοποιήσουν δημόσια τον διαγωνισμό στο προφίλ σας και να γ) απαντήσουν με σχόλιο, κάτω από την σχετική με το διαγωνισμό ανάρτηση, στην ερώτηση «Ποιό χωριό της Τήνου θα επισκεφθείτε;». Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μία συμμετοχή στο διαγωνισμό. Από τους συμμετέχοντες θα κληρωθεί 1 νικητής που θα κερδίσει μία διαμονή για δύο άτομα ο καθένας, για 4 ημέρες / 3 νύχτες στο Anthea Boutique Hotel & Spa σε δίκλινο δωμάτιο, με πρωινό σε πλούσιο ελληνικό παραδοσιακό μπουφέ με τοπικά προϊόντα για δύο άτομα, στο διάστημα από 14 μέχρι 22 Ιουνίου ή 19 Σεπτεμβρίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 06/06/2022, στα γραφεία του ξενοδοχείου, με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης. Ενημερώνουμε πως σχόλια και υλικό που μπορεί να θεωρηθούν άσεμνα, χυδαία, προκλητικά, επιθετικά, απειλητικά, μεροληπτικά, κακοπροαίρετα, συκοφαντικά ή παράνομα, παραβιάζουν το νόμο ή τα ατομικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου (ενδεικτικά το δικαίωμα στο όνομα, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή) θα αφαιρούνται. Το ξενοδοχείο Άνθεια δε φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη για τυχόν απρεπή ή ανακριβή και εν γένει για το σύνολο του περιεχομένου των κειμένων των σχολίων που θα αναρτήσουν οι συμμετέχοντες.

7] Θα εκλεχθεί νικητής που θα κερδίσει μία διαμονή για δύο άτομα. Για τη διαθεσιμότητα απαιτείται να προηγηθεί συνεννόηση μέσω τηλεφώνου στο 22830 25021 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@anthea-tinos.gr.

8] Από την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 επιλαχών, ο οποίος θα διεκδικήσει το δώρο που τυχόν δεν αποδεχθεί ο αρχικός νικητής. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη κράτηση δωματίων από το νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

9] Ο νικητής του δώρου που θα προκύψει από την κλήρωση θα ειδοποιηθεί μέσω σχετικής ανάρτησης στη σελίδα του ξενοδοχείου Άνθεια https://www.facebook.com/anthea.tinos όπου και θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την κλήρωση. Ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει θετικά με μήνυμα στο inbox της σελίδας, για να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του μέσα στις επόμενες 2 ημέρες. Επίσης θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας στην οποία θα πρέπει να φαίνεται το όνομά τους. Αν δεν απαντήσει, τότε το δώρο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί με comment (σχόλιο) στη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που και ο επιλαχών δεν διεκδικήσει μέσα στις επόμενες 2 ημέρες, το δώρο ακυρώνεται.

10] Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

11] Το ξενοδοχείο Άνθεια δικαιούται να ματαιώσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, όπως όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση του δώρου και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.

12] Το ξενοδοχείο Άνθεια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη ούτε εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, πανδημίας, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών τους.

13] Το ξενοδοχείο Άνθεια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις εταιρίες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρίες έχουν το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

14] Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

15] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από το ξενοδοχείο Άνθεια αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο. Επιπλέον, στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους για τον εν λόγω σκοπό.

16] Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.